Wat (nieuwe) chakra’s voor ons kunnen betekenen

In dit nieuwe Watermantijdperk krijgen ook de chakra’s een andere dimensie. Omdat het bewustzijn verhoogt, worden nieuwe chakra’s actief die ons helpen verder te transformeren en los te laten wat we niet meer nodig hebben. Zo kunnen we echt vanuit ons hart gaan leven. Marianne Lucardie schrijft over haar kennis en ervaringen met de dertien (nieuwe) hoofdchakra’s


Op de dag dat ik aan dit artikel begon was ik exact 30 jaar therapeut. Werken met mijn heldervoelende en helderziende vermogens, edelstenen en ‘magnetiseren’ werd ook een persoonlijke transformatie die veel invloed had op mijn praktijk. Stapsgewijs kwamen er inzichten in de werking van ons wezen. Ik werkte steeds meer met hulpmiddelen: homeopathie, Bachbloesemremedies en bioresonantiemiddelen. Deze gebruikte ik voor een eigen therapievorm waarmee ik anderen op een zachte manier wilde helpen naar het nieuwe tijdperk te komen.

Chakra’s spelen een grote rol in ons transformatieproces, zo leerde ik ook. Bij elke behandeling gebruikte ik chakraremedies, waarvan er op dat moment maar zeven waren. Ik behielp me hiermee, terwijl ik wist dat er inmiddels minstens dertien hoofdchakra’s waren. Omdat ik op de markt nergens dertien chakraremedies kon vinden, besloot ik ze zelf te maken. Ik had al meer remedies met een zeer hoge trilling ontwikkeld, dus was dit een prachtige nieuwe uitdaging.

De reis naar kennis

De geslaagde ontwikkeling hiervan liet me zien hoe deze bijzondere energiecentra eigenlijk werken. Ik had er boeken over gelezen, maar ze bevredigden mijn behoefte aan kennis niet helemaal. Dus luisterde ik uiteindelijk naar mijn eigen ‘weten’. Ik zal je meenemen op mijn reis. Ik noemde al het nieuwe tijdperk. Voor de duidelijkheid ga ik nog even terug. Elke ± 2165 jaar namelijk komt de aarde in een nieuw tijdperk. Deze periodes worden genoemd naar een teken uit de dierenriem en bepaald doordat het lentepunt (de equinox) in een bepaald sterrenbeeld terechtkomt:

Het Stiertijdperk

In dit tijdperk lag de nadruk op de fysieke evolutie van de mens. Deze nomaden kregen meer vastigheid door ergens een woonplek te vinden. De landbouw ontstond, bezit werd belangrijk. Voorbeeld van deze periode is de Egyptische cultuur met zijn grootse piramiden. Eenmaal overleden bleef het lichaam belangrijk. Doden werden gemummificeerd en kregen aardse voorwerpen mee voor het volgende leven.

Het Ramtijdperk

Het Ramtijdperk werd ingeluid door Mozes, een herder. De aanbidding van het gouden kalf (de stier) eindigde. Nu stond de evolutie van emotie centraal. In dit matriarchale tijdperk waren vrouwen belangrijk: er waren hogepriesteressen en genezeressen, godinnen werden aanbeden. De joodse cultuur past in een Ramcultuur (het geloof gaat over van de moeder op het kind, de vader speelde hierbij geen rol). De oude Grieken bijvoorbeeld kenden vele godinnen.

Het Vissentijdperk

Met het Vissentijdperk kwam Jezus, die God als vader zag. Veel van zijn discipelen waren vissers. In dit patriarchale tijdperk wordt de ratio, de mentale kant ontwikkeld. Hierbij hoort onder meer de reductionistische manier van denken, de allopathische geneeskunde, de nadruk op de ratiokant in het onderwijs, commercie, oorlog en macht. De overgang naar een nieuw tijdperk gaat overigens nooit vloeiend. De oude orde wil altijd het oude behouden. De boeken van Marion Bradley over Avalon beschrijven bijvoorbeeld de tevergeefse pogingen van vrouwen om hun macht te behouden toen het Ramtijdperk naar het Vissentijdperk ging. De strijd werd verloren, omdat de nieuwe energie vanuit de kosmos sterker werd.

Het Watermantijdperk

Nu staan we aan de wieg van het Waterman tijdperk. Het mannelijke en het vrouwelijke, de ratio en de emotie, zullen in balans komen om de weg vrij te maken naar het spirituele in de mens. Ook dit gaat met vallen en opstaan, maar er komt een moment dat we vanuit ons hart gaan leven in plaats vanuit ons hoofd. Dat is voor velen nog eng. Vaak nog wordt deze prille, kwetsbare energie erg overschreeuwd, zeker door de oude patriarchen.

Vrouwen voelden deze energie al aankomen en probeerden met hun hele wezen gelijkwaardig aan de man te worden. Het feminisme kwam op. De valkuil is dat vrouwen te veel nadruk zijn gaan leggen op hun eigen mannelijke kant en hun linkerhersenhelft, in een poging gelijkwaardig aan de man te worden. Hierdoor raken zij uit balans. Niet zo gek dus dat de burn-out op de loer ligt. In plaats van trouw te blijven aan hun wezen, lopen onnodig veel vrouwen op hun tenen. Gelukkig lijkt dat niet zo moeilijk sinds er naaldhakken bestaan – die als nadeel hebben dat het contact met Moeder Aarde nihil is. Maar vroeg of laat roept de ziel hen terug en komt er een ander paradigma

In je kracht gaan staan

Gelijkwaardig aan de man worden houdt eigenlijk in helemaal in je vrouwelijke kracht te gaan staan. Van het gebruikmaken van vrouwelijke talenten: voeden, zorgen, scheppen, onderwijzen en een basis maken voor onze kinderen en onszelf. Daar heb je als vrouw ook je mannelijke kant bij nodig.

Ook mannen voelen de nieuwe energie. Zij mogen hun eigen vrouwelijke kant integreren. Dat kan nog knap moeilijk zijn, omdat velen niet hebben geleerd in contact te zijn met hun emoties. Als de ziel hen een halt toeroept, zie je vaak ook dat een burn-out een transformatieproces op gang brengt.

Dit keer zijn het dus mannelijke bewegingen als het terrorisme, de commercie, oorlogsindustrie, het verlies van aandacht voor de zorg, onderwijs, de afbraak van het besef over gezonde voeding en de controle over grondstoffen die de macht in stand willen houden. Maar ook dit is op den duur een verloren zaak. Dit nieuwe tijdperk is nog maar pas begonnen. Chaos is nog overal. Maar heel subtiel verschijnt een andere energie aan de horizon van ons bewustzijn.

Chakra’s: ingenieus systeem

Elk tijdperk benut ook zijn eigen energie uit de kosmos, zodat we uiteindelijk kunnen transformeren tot wat gelijk is aan de Bron. Elk tijdperk en elke transformatie gaan niet alleen onze persoonlijke trilling omhoog, maar ook die van Moeder Aarde, ons thuis. Om deze energie te kunnen verwerken,
hebben we een ingenieus systeem van ontvangers en zenders nodig: onze chakra’s.

Het zijn als het ware energieopeningen in onze aura, met elk een eigen frequentiegebiedje. Ze verbinden ons met onze wereld, de kosmos, en met ieder ander. Chakra’s helpen ons steeds dichter bij ons ware zelf te komen. In het Vissentijdperk hadden we zeven hoofdchakra’s, waarvan het zevende ons verbond met ons spirituele Zelf. Nu, in het Watermantijdperk, wordt een aantal nieuwe chakra’s actief en is het onze uitdaging daarvan optimaal gebruik te maken. Om via transformaties een mens van het nieuwe tijdperk te worden. De chakra’s zijn onderdeel van een immens communicatiesysteem: DE MENS. Al onze cellen communiceren met elkaar via onze bloedsomloop, ons lymfesysteem, ons hormoonstelsel, ons zenuwstelsel en onze meridianen. Energetisch worden ze gevoed door onze chakra’s. Daarom is het belangrijk dat chakra’s in optimale conditie zijn.

Diepgaande veranderingen

De nieuwe chakra’s helpen spiritualiteit verder uit te diepen. Om vanuit ons hart te kunnen leven, zullen we nogal wat gaan transformeren en oude overtuigingen loslaten. Transformaties komen niet zo maar uit de lucht vallen. We kunnen overspannen raken, een burn-out krijgen, zekerheden verliezen of ziek worden bijvoorbeeld. Om er bovenop te komen, zit er niets anders op dan diepgaande veranderingen door te maken. Onze chakra’s zijn het gereedschap om onze ziele-opdracht tot een goed einde te brengen. Elk chakra helpt ons, met zijn eigen specifieke frequentie, een stukje bewuster te laten worden en onze trilling te verhogen

1. Stuitchakra of Basischakra

Zo leert het eerste chakra over onze plek op Moeder Aarde. Dat het hier is waar we onze leerschool kunnen doorlopen. Hoe we onze bewustwording kunnen verankeren, zodat het voor anderen ook een hulpmiddel wordt in hun transformatieproces.

2. Heiligbeenchakra of Sacraalchakra

Het tweede chakra laat onze ongekende creatieve mogelijkheden zien, onze seksualiteit en de mogelijkheid ons voort te planten, zodat ook andere zielen hier de kans krijgen hun lessen te leren.

3. Zonnevlechtchakra

Het derde chakra helpt onszelf te manifesteren. Het geeft de kans ons te kunnen spiegelen aan de ander, zodat we kunnen ontdekken wat we over onszelf kunnen leren. Het helpt ook onze emoties, onze gedachten en ons Zijn een plek te geven.

4. Miltchakra of Middenrifchakra

Het vierde chakra, het Miltchakra, is een nieuw te verkennen chakra. We kunnen het optimaal gaan gebruiken als we al aardig wat zelfkennis hebben en we ons ervan bewust zijn waarom we hier zijn. Het helpt onze verworvenheden als ziel beter te gebruiken en de andere chakra’s beter te benutten bij onze verdere bewustwording.

5. Hartchakra

Het vijfde chakra, het Hartchakra, het ‘weten’ in onszelf, onze verbinding met onvoorwaardelijke liefde, hebben we hard nodig om onze missie hier op aarde te volbrengen. Het helpt ons zonder de last van het ego bij onze eigen wijsheid te komen. Je zou het Hartchakra het hart van ons Zijn kunnen noemen. Verbonden met onvoorwaardelijke Liefde neemt het een prominente plaats in.

6. Thymuschakra

Een volgend ‘nieuw’ chakra is het Thymuschakra, het zesde. Zoals de thymus helpt ons lichaam te beschermen tegen ziekte-invasies van buitenaf of ongeregeldheden van binnenuit, zo helpt het Thymuschakra ons hart en ons eigen pad te blijven volgen.

7. Keelchakra

Het Keelchakra, de zevende, helpt te uiten wat ons beweegt, onze gedachten, emoties en creativiteit.

8. Kosmische doorstromingschakra of Droomchakra

Dan hebben we weer een ‘nieuw’ chakra, het achtste. Dit is nauw verbonden met de eerste nekwervel, de atlas. Hier krijgen we de kosmische informatie mee binnen. Het is de poort naar het nieuwe tijdperk, zou je kunnen zeggen. Het opent ons wezen om het leven hier anders te gaan zien.

9. Hypofysechakra

Omdat ons bewustzijn is gegroeid, functioneert het negende chakra, ons ‘derde oog’, beter dan vroeger. Doordat we meer informatie binnenkrijgen, helpt dit chakra ons prachtig bij het transformeren.

10. Epifysechakra

Het tiende chakra, het epifysechakra, ondersteunt dit negende chakra. Door de nauwe samenwerking kunnen we de binnengekomen informatie zuiverder verwerken. Het brengt contact met het Hogere Zelf, de Akasha-kronieken en het vredebewustzijn.

11. Kruinchakra

Het elfde chakra, het kruinchakra, zorgt voor een diepe verbondenheid van de Kosmos, Moeder Aarde en ons Zelf met de Bron. Via dit chakra ontstaat een diep vertrouwen in het leven hier op aarde.

12. Transformatiechakra* of de ‘Kosmische’ vrouw

Het twaalfde chakra helpt een permanente transformatie te verwezenlijken. Alles wat we met de andere chakra’s verworven hebben, wordt op een rijtje gezet zodat we hoger in trilling komen.

13. Transmutatiechakra* of de ‘Kosmische man’

Het dertiende chakra helpt onze oude overtuigingen los te kunnen laten, dat we het toch allemaal niet kunnen veranderen, dat we zijn overgeleverd aan de grillen van de buitenwereld, de ‘elite’, buitenaardsen en al zo niet meer. Het geeft ons de kracht een nieuw pad te banen met alle eigenschappen die we tijdens ons transformatieproces hebben verworven. Om te transformeren hebben we al onze chakra’s nodig. Zo kan alles op elkaar worden afgestemd zodat we het verworvene via ons eerste chakra weer in de aarde kunnen zetten.

Elk chakra helpt ons, met zijn eigen specifieke frequentie, een stukje bewuster te laten worden en onze trilling te verhogen

Prachtig gereedschap

Ons lichaam met al haar communicatiesystemen speelt natuurlijk een grote rol, maar zonder onze chakra’s is het voor onze ziel nagenoeg onmogelijk om onze zielsopdracht te vervullen. Zolang we ons hiervan niet bewust zijn, is elke transformatie een moeizaam proces. Het zou juist helpen dit prachtige gereedschap goed te gebruiken. Door al onze communicatiesystemen optimaal te gebruiken, zou er wel eens heel snel een andere wereld kunnen ontstaan. Mijn beeld daarvan is dat alle bewuste zielen als druppeltjes olie zijn op een plas water. Deze druppels dijen uit en zoeken elkaar als het ware op. Vroeg of laat is de hele plas bedekt met de schitterendste kleuren. Zo mooi dat je ze bijna niet bedenken kunt…


NIEUW: 13 Chakra’s remedies

Begin 2018 ontwikkelde ik de 13Chakra’s remedies, eigenlijk omdat ikzelf in mijn praktijk behoefte had aan deze remedies en ze op de markt nog niet te koop waren. Inmiddels werken er al een aantal therapeuten met deze remedies, inclusief mijzelf. Ze blijken een goede aanvulling te zijn op welke bloesemremedie dan ook. Door de 13 chakra’s optimaal te laten functioneren, wordt de transformatie naar de nieuwe energie van het Watermantijdperk ook veel eenvoudiger. Zo kunnen we de informatie, die ons wezen binnenkrijgt, beter en sneller verwerken en ook onze communicatie met de wereld om ons heen verloopt ook soepeler.       Ook heb ik ontdekt, dat LICHTWERKERS, die problemen hebben met de snel veranderende energie,een verhoging van de Schumannresonantie  bijvoorbeeld, zoals slecht slapen, hoofdpijn, gejaagdheid et cetera, zich beter voelen als ze de FOTONENGORDELREMEDIE gebruiken.Hierdoor kan hun systeem zich sneller aanpassen aan de hogere frequenties, die steeds sterker voelbaar zijn.